Fiscaliteit en douane

De douane heeft van oudsher een fiscale taak. Het is geen toeval dat in België, net zoals in vele andere landen overigens, de douaneadministratie deel uitmaakt van de overheidsdienst Financiën.

De douane staat in voor de inning van en controle op douanerechten (met inbegrip van antidumpingrechten en compenserende rechten), accijnzen en BTW.