Nieuws

17 Maart 2020

COVID-19 coronavirus

Bericht ivm COVID-19 coronavirus

wij zijn open en staan tot uw dienst

 

Beste klanten,

De crisis rond het coronavirus heeft de aandacht gevestigd op de uitdaging de gezondheid van de bevolking te beschermen zonder dat dit leidt tot belemmeringen en verstoringen van de levering van goederen. Er werden in dat kader richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten gepubliceerd.

 

Een en ander komt er op neer dat de controlemaatregelen de continuïteit van de economische activiteit niet mogen ondermijnen en het functioneren van toeleveringsketens niet mogen belemmeren. Vrij vervoer van goederen is cruciaal voor een ononderbroken beschikbaarheid van in het bijzonder essentiële goederen.

Wij trachten u daarom ook in deze tijden zo goed als mogelijk bij te staan. 

Sommige van onze collega's zullen dit van thuis uit doen.  Een praktisch gevolg hiervan is dat de verwerking iets langer kan duren dan normaal. Wij hopen alvast dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

 

Contacteer ons zoveel mogelijk via elektronische weg aub (info@d-tb.be)

 

Wees voorzichtig en blijf veilig!

Het D+TB-team