Nieuws

14 December 2023

Pan-Euro-Mediterrane (PEM) landen bereiken akkoord ivm preferentiële oorsprong

Op 7 december 2023 heeft het PEM Gezamenlijk Comité definitief nieuwe, gemoderniseerde oorsprongsregels aangenomen met als doel de handel...
Lees meer
03 December 2023

DTB versterkt haar expertise als nieuw lid van CRSNP

DTB is onlangs lid geworden van Customs Related Software & Network Providers (CRSNP), een vooraanstaande vereniging in het Europese douanelands...
Lees meer
12 Juni 2023

Nieuwe wetgeving ter bestrijding van ontbossing bij de handel in goederen

Vanaf volgend jaar treedt er nieuwe wetgeving in werking die gericht is op het tegengaan van ontbossing bij de handel in bepaalde goederen. Het...
Lees meer
05 Juni 2023

EU verlengt tijdelijke maatregelen voor handelsliberalisering tav Oekraïne

Op 31 mei 2023 heeft het Europees Parlement en de Raad Verordening (EU) 2023/1077 aangenomen. Deze verordening verlengt tijdelijke handelsliberalis...
Lees meer
19 Mei 2023

EU-verordening betreffende het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - Belangrijke data om te onthouden

De EU-verordening tot instelling van een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie ofwel een Carbon Border Adjustment Mechanism (afgeko...
Lees meer
05 Februari 2022

Afschaffing Zwitserse douanerechten

UPDATE: Uitstel van de stemming leidde tot vertraging in de parlementaire beraadslagingen. De tariefafschaffing zal nu naar alle verwachting...
Lees meer
29 Oktober 2021

Gecombineerde nomenclatuur 2022

Zoals ieder jaar stelt de Europese Commissie bij verordening een volledige versie vast van de gecombineerde nomenclatuur, met het daarbij behorende...
Lees meer
28 December 2020

Nieuwjaarswens

Het einde van het in vele opzichten vreemde jaar 2020 nadert zienderogen. Onder de kerstboom lag dit jaar een Brexit-deal (of Trade and Cooperat...
Lees meer
13 Juni 2020

Brexit

Op vrijdag 12 juni 2020 werd bevestigd dat de Britse regering niet zal streven naar verlenging van de overgangsperiode voor uittreding van de EU. B
Lees meer
17 Maart 2020

COVID-19 coronavirus

Bericht ivm COVID-19 coronavirus wij zijn open en staan tot uw dienst   Beste klanten, De crisis rond het coronavirus heeft de...
Lees meer
06 Maart 2020

Regionaal forum inzake douane en accijnzen

D+TB maakt deel uit van het regionaal werkplatform Gent, de regionale tak van het Nationaal Forum voor wat betreft de provincies West- en Oost-Vlaa...
Lees meer
01 Maart 2019

RX/SEAPORT

D+TB heeft een belang genomen in RX/SEAPORT, en werkt zo mee aan de totstandkoming van een digitale verbinding tussen actoren in de...
Lees meer
23 December 2017

Nieuwe website

Onze nieuwe website staat online. Vind nu nog sneller informatie op onze website en bekijk onze diensten.  
Lees meer