Nieuws

28 December 2020

Nieuwjaarswens

Het einde van het in vele opzichten vreemde jaar 2020 nadert zienderogen.

Onder de kerstboom lag dit jaar een Brexit-deal (of Trade and Cooperation Agreement).

D+TB verwelkomt dit op 24 december 2020 tussen de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bereikte akkoord over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

Zoals steeds gecommuniceerd zullen er, ook nu een akkoord is bereikt, vanaf 1 januari 2021 douaneformaliteiten van toepassing zijn op het goederenvervoer met het VK. D+TB heeft zich de afgelopen jaren voorbereid op de nieuwe handelsrelatie met het VK: nieuwe medewerkers hebben ons team vervoegd en werden opgeleid, IT-systemen kregen een update en andere noodzakelijke extra middelen zijn aangeschaft en de uitbreiding met extra kantoorruimte te Zeebrugge is een feit.

Maar Brexit blijft een uniek gegeven: voor het eerst sinds de afschaffing van haar interne douanegrenzen in 1993, trekt een volledige lidstaat zich uit de Europese Unie terug. Bij de logistiek en de grenscontroleprocessen werken veel private partijen en overheidsdiensten in een afhankelijke relatie met elkaar samen. De interacties tussen de verschillende partijen werden in de afgelopen periode zo goed als mogelijk voorbereid en uitgedacht, doch de nieuwe realiteit laat zich niet helemaal voorspellen. 

Wij wensen iedereen alvast veel positieve energie toe in dit nieuwe uitdagende jaar 2021.